Sävast by 1539 - 1730, en första version

 

En fjärde version av Henning Larssons Släktbok utgiven (2010-12-27)

 

Ett dokument om Nybyn i Överkalix socken åren 1595 -1701 finns nu här!

 

 

Några Borgare i Stockholm  åren 1470 - 1630 med anor från Luleå och Piteå socknar uppdaterad 2009-02-02.

 

 

Mitt intresse väcktes när jag fick läsa min farbror Hennings släktbok. Började själv forska på 90-talen. Släkten består till 99% av fattiga torpare, bruksarbetare, soldater mm. men hade också trådar in i präst, storbonde, landsköpmannna och birkarlasläkten. Bruken i Kengis och Melderstein förde in smedsläkter med rötter i  Vallonien och Brabant. En ana, Anders Fellenius kom från en präst och bergmannasläkt, vilket leder till prästsläkten och "Stormor i Dalom", med vilken halva sverige verkar vara släkt samt till bergsmän med anor från Jöns Svinhuvud i slutet på 1300-talet. Anders Fellenius hustrus namn var Elsa Beata Stuart och härstammade från den Hans Stuart som kom till Sverige 1565. Min farbror hade haft mycket hjälp av prästen, missionären och släktforskaren Nils Joëlson. Av homom fick jag ett "startpaket" med bl.a. information om tidigare Stuart-forskning och eget material t.ex. teckningar av begravningsvapen mm i Vadsbro kyrka (se bilden ovan). Under några år använde jag en stor del av min fritid till att läsa in mig på Skottlands historia, speciellt dess 1500-talshistoria och avverkade alla biografier över personer från detta århundrade som jag kunde finna, men ingenstans fanns någon information om de personer som i Elgenstierna påstods vara Hans Stuarts anfäder. Genom att läsa biografierna förstod jag också hur svårt det var att hitta information om unga 1500-talspersoner, även de som blivit kända senare i livet.  Hans Stuart lär ha varit cirka 21 år gammal 1565, så att hitta något om honom i Skottland är nog ogörligt.

 

Men efter myckel funderande så slog det mig att sanningen fanns  i lögnen och att det fanns en gräns för lögnen som en 1500-talsmänniska inte kunde passera, nämligen den att man ljög inte inför sin Herre.

 

Vid mina besök på antikvariat så brukade jag då och då köpa några band av Stockholms Stads Tänkeböcker. Så småningom var min samling komplett. Borde ju göra något med dem, Kom på att det fanns mycket information om folk från Norbotten i dessa. Något som Johan Nordlander kom på 100 år före mig, men jag har tillgång till renskrivna böcker med tolkningar och register medan han måste läsa orginalen. Den största "aha"-upplevelsen fick jag när jag kom på att två arv med femtio år mellanrum båda var bakarv över Sven Bjursson och hans hustru N. Öndesdotter i Bensbyn, föräldrarna till borgmästaren Anders Svensson  Bjur som var verksam i Stockholm i början på 1500-talet.

 

Ett inte avslutat projekt rör min mors släkt som i huvudsak är från Luleå landsförsamling (nuvarande Över- och Neder-Luleå). Finns intressanta kopplingar finns mellans min fars (John Larsson, bror till Henning) och min mor Margit Erikssons släkt. Ett exempel är att av de två ursprungliga nybyggarna, troligen bröder, i Rödupp, Överkalix s:n, leder Hennings forskning fram till den ena medan min forskning i min mors släkt leder fram till den andre. När jag sa detta till Henning frågade han om jag hört talas om "Röduppsjukan". Är dock fortfarande lyckligt okunnig om denna sjuka!

Ulf Henrik Larsson

Epost: ulf@ulfhlars.se

 

 

Hans Stuarts Skotska Anor »

 

Vilka var Hans Stuarts föräldrar,  ett nära 500 år gammalt föräldraskapsmål.

 

 

Några Borgare i Stockholm  åren 1470 - 1630 med anor från Luleå och Piteå socknar»

 

 

Kontakterna melan Stockholm och de gamla birkarla- och landsköpmanna-släkterna i Norrbotten var täta och avspeglas i Stockholms Stads Tänkeböcker.

 

 

Henning Larssons släktbok»

 

 

Signaturen Lsn's släktbok med anor från Råneå, Luleå, och Kalix socknar samt med släkttrådar  till smeds- bergsmanna- och prästsläkter i Bergslagen. Foto av signaturens föräldrar och syskon.

 

 

Nytt Sävast by 1539 - 1730 »

 

 

 

 

ulfhlars© 2008 •  •

 

Holmgrens gård i Sävast

 

Mina föräldrar hyrde en lägenhet av Hubert Holmgren i denns gård några år fram till år 1951 då vi flyttade till Luleå stad. Gården låg i "Ostibyöjn" på ägor som tilhört Sävast 1 troligen från 1300-talet då de första kolonisatörerna slog ner sina bopålar i "Sefastbyn" . Undertecknad gick endast första klass i Sävast så mina personliga minnen är rätt dimmiga.

 

Ulf H Larsson

Ulf H Larsson